024-2340051

Algemene voorwaarden

Wanneer je er voor kiest om behandelt te worden bij VIT Osteopathie, zijn de algemene voorwaarden osteopathie van toepassing. Klik hier voor meer informatie. 


Afmelden

Wanneer je verhinderd bent en de afspraak wilt annuleren, neem dan minimaal 24 uur van tevoren contact op met de praktijk. Dit mag ook via e-mail of voicemail. Zo geef je andere mensen de kans om op korte termijn een afspraak in te plannen. Wanneer te laat wordt afgezegd, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 

Betalingsvoorwaarden

– Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen jou als patiënt en VIT Osteopathie.
– Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden zullen volledig in rekening worden gebracht.
– Betaling voor de diensten van VIT Osteopathie dient na factuurdatum binnen 14 dagen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het VIT Osteopathie vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.
– Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

 

Disclaimer

VIT Osteopathie is verantwoordelijk voor de inhoud van de website www.vitosteopathie.nl. Het is niet toegestaan om inhoud van deze website te kopiëren, openbaar te maken of op te slaan zonder schriftelijke toestemming. Dit is niet nodig voor persoonlijk gebruik.
Als je gebruik maakt van deze website ga je automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

VIT Osteopathie streeft ernaar altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. De informatie is met zorgvuldigheid opgesteld, maar VIT Osteopathie kan niet garanderen dat alle informatie, juist, volledig of actueel is. VIT Osteopathie behoudt zich het recht om de inhoud op elk moment aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder je te hoeven mededelen.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. VIT Osteopathie is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij het gebruik van informatie of de website of het niet goed functioneren van de website. VIT Osteopathie is ook niet aansprakelijk voor informatie die wordt doorgestuurd of openbaar wordt gemaakt. Wij doen er zo veel mogelijk aan om misbruik te voorkomen.

 

De website www.vitosteopathie.nl is bedoeld om mensen te informeren over osteopatische behandeling, algemene gezondheid en onze diensten. Daarnaast kunnen geïnteresseerden een afspraak inplannen via de website.

 

Medische disclaimer

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging voor medisch advies. De informatie is algemeen bedoeld en geldt niet voor individuele medische situaties. De informatie kan niet beschouwd worden als aanbeveling om ziektes te behandelen. Aan de informatie hechten dan ook geen diagnostische of therapeutische waarden. De lezer wordt geadviseerd om contact op te nemen met een osteopaat van VIT Osteopathie voor specifieke informatie over zijn individuele gezondheidssituatie.

Contact

Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer, het privacybeleid, de voorwaarden of andere delen van deze website? Neem dan contact op:


VIT Osteopathie
Wolfkuilseweg 269
6542 AA Nijmegen


Telefoonnummer: 024-2340051
E-mail: info@vitosteopathie.nl