024-2340051

Baby's

Osteopathie bij baby's

Een zwangerschap en een bevalling zijn in veel gevallen vreugdevolle en bijzondere ervaringen. De meeste bevallingen verlopen dan ook zonder al te veel problemen. Toch vraagt elk geboorteproces een groot aanpassingsvermogen van uw baby. Hij/zij wordt vanuit een veilige en rustige omgeving in de baarmoeder opeens blootgesteld aan vele krachten om geboren te kunnen worden. In veel gevallen past uw baby zich gemakkelijk aan en herstelt dit spontaan in de loop van de eerste weken. Echter in sommige gevallen zijn de krachten tijdens de zwangerschap of de bevalling zo groot geweest dat dit niet zo gemakkelijk gaat. Er kunnen dan bewegingsverliezen optreden. Dit kan zich op vele verschillende manieren uiten. Denk hierbij aan;

Stuitligging, sterrenkijker, aangezichtsligging 

Bevalling met vacuümpomp/tang of mee duwen op de buik van de moeder 

Keizersnede 

Moeilijke geboorte van de schouders, moeilijke spildraai 

Vroegtijdig indalen 

Fysieke of emotionele stress tijdens de zwangerschap 

Ziekte of trauma (val) van de moeder tijdens de zwangerschap

Osteopathie bij baby's

Indicaties osteopathie bij baby's

Onze kinderosteopaten kunnen helpen bij;

 • Overmatig huilen, onrust 
 • Slaapproblemen 
 • Voorkeurshouding / overstrekken / verkrampen 
 • Refluxklachten 
 • Darmkrampen 
 • Afplatting van het hoofd 
 • Zuig- en/of slikproblemen 
 • Keel-, neus-, oorklachten 
 • Motorische ontwikkelingsproblemen 
 • Reflex integratie 
 • Je het gevoel hebt dat je kindje oncomfortabel is
 

Behandeling osteopathie bij baby's

Intake

Voorafgaand aan het consult willen wij je vragen het intakeformulier in te vullen. Hierin staan vragen over de zwangerschap, de bevalling en het verloop tot nu toe. Dit formulier nemen we tijdens het eerste consult samen door en vullen we aan waar nodig.

Lichamelijk onderzoek

Na de intake starten we met het lichamelijk onderzoek. We gaan onderzoeken of er ergens in het lichaam bewegingsverliezen te vinden zijn die de klachten van uw baby kunnen verklaren. Dit doen we met zachte technieken. Het tastzintuig van een osteopaat is perfect ontwikkeld waardoor wij kleine bewegingsverschillen van elkaar kunnen onderscheiden. Dit kun je vergelijken met een chef-kok waarbij het proefzintuig perfect is ontwikkeld. Hoe meer je het zintuig gebruikt, hoe beter het ontwikkelt.

 

Behandeling osteopathie bij baby’s

De bevindingen uit het lichamelijk onderzoek worden besproken en vervolgens wordt gestart met de behandeling. De behandeling bestaat uit zachte, niet-invasie technieken en mobilisaties. Daarnaast geven wij adviezen mee voor thuis. 

Gedurende de gehele behandeling mag je dichtbij jouw kindje zitten en staan we altijd open voor vragen. Wanneer uw baby huilt zullen we altijd kijken hoe we het hem/haar zo comfortabel mogelijk kunnen maken.

 

Na de behandeling

Vaak is het effect van de behandeling al snel zichtbaar. De na-reactie kan de eerste 24 uur heel wisselend zijn. Het kan verschillen tussen heel slaperig, heel tevreden of juist wat huilerig. Iedereen verwerkt de veranderingen in het lichaam op zijn eigen manier. Gemiddeld behandelen we een baby 2 tot 3 keer. Dit hangt af van de problematiek en het beloop.

 

Is osteopathie bij baby’s veilig?

Door middel van een uitgebreide intake en het lichamelijk onderzoek, screenen wij of het verantwoord is om jouw kindje te behandelen. Indien er symptomen aanwezig zijn die eerst medisch onderzocht moeten worden, zullen wij altijd doorverwijzen naar desbetreffend (huis)arts. Het is belangrijk om te benadrukken dat osteopathie geen vervanging is voor een medische behandeling, maar een aanvulling.  

Osteopathie bij baby’s is een veilige behandelmethode. Wij werken alleen met onze handen en maken dus geen gebruik van medicijnen of apparaten.